Szymon Koterba

p02.jpgAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2000 r.), wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (SŁ/275). Wieloletni sędzia sądu dyscyplinarnego przy OIRP w Koszalinie (trzecia kadencja), szkoleniowiec, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku psychologia biznesu (2015). 

Łączy obsługę prawną na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego z wielopłaszczyznowym kreowaniem, wdrażaniem oraz zarządzaniem nowymi projektami inwestycyjnymi, oferując także konsultacje biznesowe i strategiczne. Doradza wiodącym firmom regionu w kluczowych dla niego branżach: deweloperskiej, hotelarskiej, produkcyjnej, przetwórczej i transportowej. Świadczy doradztwo prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w procesach inwestycyjnych i strukturalnych.

Od wielu lat jest czynnie związany z podmiotami z udziałem kapitału zagranicznego, reprezentując inwestorów i kierując ich projektami.

Doświadczony pełnomocnik w skomplikowanych postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących sporów gospodarczych oraz prywatnych. 

Kontakt:

  • tel. 59 841 00 42
  • e-mail: koterba@radcy.slupsk.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk