Usługi

Nasz zespół zapewnia indywidualne podejście do Klienta i jego sytuacji. Cechujemy się kreatywnością i dużym zaangażowaniem w rozwiązywaniu stawianych przed nami problemów prawnych. Wieloletnie i bogate doświadczenie w praktykowaniu prawa oraz nieustannie pogłębiana wiedza w dziedzinach prawa będących naszymi specjalizacjami, gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług prawniczych. 

Dysponujemy przy tym odpowiednim zasobem kadr oraz szeregiem podwykonawców i współpracowników o dużym doświadczeniu w kwestiach budowlanych w tym: kierowników budowy, inspektorów nadzoru, architektów, konstruktorów oraz rzeczoznawców i pośredników sprzedaży. Pozwala nam to na prawidłowe prowadzenie postepowań o skomplikowanym i interdyscyplinarnym charakterze.

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Biznes

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

Spory sądowe

Odszkodowania

Prawo bankowe

Kontrakty

Obsługa podmiotów zagranicznych

Wykonanie: strony internetowe słupsk