Ewa Pankiewicz

p01.jpgAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001 r.). Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (SŁ/301). Od 2002 r. zatrudniona w kancelariach radców prawnych, od 2012 r. bierze udział w obsłudze i realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz środków Unii Europejskiej.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń powypadkowych: komunikacyjnych, przy pracy i losowych, obejmujących odszkodowania za szkodę na mieniu (koszty naprawy samochodu, refundacja kosztów pojazdu zastępczego, refundacja kosztów leczenia) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (obrażenia ciała lub śmierć osoby bliskiej). Specjalizuje się także w prawie pracy oraz zagadnieniach prawnych dotyczących pomocy publicznej. Angażuje się w ochronę praw zwierząt i przyrody.

Kontakt:

  • tel. 605 683 932
  • e-mail: pankiewicz@radcy.slupsk.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk