Alicja Podruczna

p03.jpgAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2007). Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (SŁ/371). W latach 2005-2007 zatrudniona w kancelarii notarialnej, od 2008 roku pracownik kancelarii radcy prawnego. Od 2012 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UG dr hab. Anny Machnikowskiej, na temat prowadzenia postępowania windykacyjnego przeciwko dłużnikom z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.

Od wielu lat doradza kompleksowo firmom specjalizującym się w branży: bankowej, produkcyjnej, przetwórczej
i transportowej. Obsługa obejmuje w szczególności prawo gospodarcze i prawo pracy. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń w postępowaniu sądowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z procesami budowlanymi, obsługą nieruchomości ( w tym obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządzanie lokalami komunalnymi). Specjalizacją objęte są także prawo rodzinne oraz dochodzenie odszkodowań (w tym związanych z wypadkami komunikacyjnymi i błędami w sztuce lekarskiej).

Kontakt:

  • tel. 665 721 777
  • e-mail: podruczna@radcy.slupsk.pl
Wykonanie: strony internetowe słupsk